ES PARAMA

Technologinių inovacijų diegimas

UAB „Barker Textiles” gamyboje

 

UAB „Barker Textiles” įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Technologinių inovacijų diegimas UAB „Barker Textiles“ gamyboje.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

 

UAB „Barker Textiles” yra pažangi vilnos ir medvilnės tekstilės gaminių gamybos įmonė. Didelė dalis įmonės produkcijos yra eksportuojama. Šiuo metu gamybos proceso metu patiriamos ženklios elektros energijos ir žaliavų sąnaudos, taip pat susidaro atliekos, kurių negalima perdirbti.

Projekto tikslas – įsidiegti technologines ekoinovacijas siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Įmonė ketina įsigyti modernius įrengimus ir pradėti gaminti atnaujintus bei naujus produktus, tokiu būdu reikšmingai praplečiant gaminių asortimentą. Įsigyjami efektyvūs įrengimai padidins darbo našumą, medžiagų apdorojimo tikslumą. Tai sudarys sąlygas taupyti elektros energiją ir leis pagerinti vilnos bei medvilnės žaliavų išeigą, sumažinti atliekų kiekius.

Šis projektas vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT“.

Priemonės tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projekto biudžetas: 1 558 000,00 Eur;

Projekto finansavimas: 701 100,00 Eur.

 

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2021 metai.